Tin Tức - BioFerti

CÂY SẦU RIÊNG

Bon phan cho cay sau rieng

Liều lượng – cho 1 hecta CÂY SẦU RIÊNG TÓM TẮT ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM BIOFERTI BIOGARD GRW Cung cấp: Đầy đủ các loại vi khuẩn và vi sinh vật…