Bioferti Suma Organic QG4 Combined Application

BioFertiᵀᴹ Suma Organic QG4

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Phân hữu cơ với nguồn dinh dưỡng 100% tự nhiên không qua sấy nóng hay sấy khô cho phép cây trồng hấp thu dễ dàng.

SUMA ORGANIC QG4 còn giúp kích thích các hoạt động sinh hóa trong đất, cải tạo đất và kiểm soát xói mòn. Đất màu mỡ sẽ là môi trường tuyệt vời hỗ trợ cây trồng tăng trưởng tối đa và kích thích hệ vi sinh vật trong đất phát triển, tăng khả năng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng, từ đó tăng năng suất mùa vụ.