BioFertiᵀᴹ Suma Organic QG5

Phân 100% hữu cơ với nguồn dinh dưỡng được bổ sung thêm các hoạt chất kích thích tăng trưởng tự nhiên như auxins, humic axit, vitamins và amino axit có tác dụng rất hiệu quả về mặt sinh lý ở cây trồng: giúp cây cứng khỏe, chống chịu hạn hán/nhiệt tốt và tăng trưởng mạnh, từ đó tăng năng suất mùa vụ.

Bioferti Suma Organic QG5 Combined Application