Dòng sản phẩm Bioferti XS cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng đặc biệt là công nghiệp lúa nước.

Dòng sản phẩm XS cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng đặc biệt là công nghiệp lúa nước. Trong việc phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, Bioferti không ngừng nghiên cứu và sản xuất ra các dòng sản phẩm về phân bón hữu cơ từ dòng sản phẩm có chứng nhận hữu cơ của Hoa Kỳ đến các dòng sản phẩm phân bón bổ sung nguồn dinh dưỡng cao cho từng loại cây trồng giúp cải tạo đất, tăng sự phát triển của bộ rễ, bảo vệ nguồn nước, tăng năng suất cho cây trồng, tăng chất lượng nông sản, cho quả to, thơm hơn, ngon ngọt hơn. Bioferti hân hạnh giới thiệu dòng sản phẩm Bioferti Suma Organic XS4, Bioferti Suma Organic XS6 và Bioferti Suma Organic XS12 được sản xuất bằng việc sử dụng công nghệ nông nghiệp độc quyền kết hợp nguồn dinh dưỡng hữu cơ dạng hạt tan chậm và vi sinh có lợi độc quyền cho việc bón rễ. Sản phẩm thích hợp áp dụng cho từng giai đoạn phát triển của các loại cây trồng.

Continue ReadingDòng sản phẩm Bioferti XS cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng đặc biệt là công nghiệp lúa nước.