BioFertiᵀᴹ Suma Organic XS4

Phân bón hữu cơ vi sinh dạng hạt tan chậm bao gồm đầy đủ các chất dinh dưỡng đa-trung-vi lượng giúp đảm bảo dinh dưỡng được bổ sung ổn định, đúng lúc và kéo dài xuyên suốt mùa vụ.

Sản phẩm bao gồm nhiều chủng vi sinh vật có lợi giúp kích thích sự phát triển của bộ rễ giúp tăng khả năng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng. Giúp đất tơi xốp, cải thiện khả năng lọc và giữ nước. Giúp ngăn chặn sự rửa trôi và xói mòn đất.

Bioferti Suma Organic XS4 Combined Application