Bioferti Suma Organic XS12 Combined Application

BioFertiᵀᴹ Suma Organic XS12

Phân bón với công thức kết hợp các vi sinh có lợi và nguồn dinh dưỡng hữu cơ cao bao gồm các hoạt chất sinh học, cacbon hữu cơ, và dinh dưỡng vi lượng được pha trộn với urê, phủ lưu huỳnh và phủ polymer.

Sản phẩm cung cấp dinh dưỡng từ từ, ổn định đến 10-12 tuần.

Cải thiện đáng kể sức khỏe của đất và cây trồng, đặc biệt là bộ rễ. Các chủng vi sinh có lợi và có tính cạnh tranh cao giúp chống lại các vi khuẩn có hại trong đất. Tăng năng suất mùa vụ ở mọi loại đất hoặc vùng lãnh thổ. Tuyệt vời cho nhóm cây lương thực, đặc biệt là cây lúa, loại cây cần nguồn đạm cao.