BIOFERTI-Suma-Organic-AQS

BIOFERTI™ Suma Organic AQS

Phân bón lỏng hữu cơ này được thiết kế để thúc đẩy thời kỳ đậu quả và tăng đáng kể mức Brix của năng suất. Bioferti Suma Organic AQS ™ được tạo ra để cung cấp ngay lập tức các chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của cây trồng và là nguồn thức ăn cho các vi sinh vật trong đất để duy trì sự đa dạng sinh học trong đất. Sản phẩm này chứa hơn 40 nguồn dinh dưỡng  khoáng, protein hữu cơ và axit amin thiết yếu được để cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho cây trồng ở các các giai đoạn phát triển khác nhau. Sản phẩm đã mang lại những kết quả đáng kể từ ác mùa vụ. Nhà nông sẽ cảm nhận được sự cải thiện lớn về chất lượng sản phẩm khi sử dụng Bioferti Suma Organic AQS ™.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM:

  • Kích hoạt các vi sinh trong long đất thực hiện vai trò cải tạo đất
  • Cung cấp nguồn thức ăn sinh học và năng lượng lành mạnh cho vi sinh vật trong đất.
  • Kích thích sự phát triển của cây trồng và giúp tăng năng suất
  • Cung cấp các chất dinh dưỡng chính và thiết yếu cho cây trồng

Giúp gia tăng chất hữu cơ trong đất để tăng cường sức mạnh và sức sống của cây trồng

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CHUNG:

Pha 1 lít sản phẩm vào 150 lít nước không chứa Clo để phun tưới cho cây trồng.

  1. Cây lương thực, rau màu: 4 lít/ha/lần, áp dụng trong giai đoạn bón lót hoặc sau khi trồng 7 – 10 ngày.
  2. Cây ăn trái: 4 lít/ha/lần, áp dụng thời gian bón lót; trong giai đoạn bón thúc: áp dụng sau khi trồng 20 -25 ngày, trước kỳ ra hoa kết quả. và trước kỳ đậu quả.
  3. Cây công nghiệp dài ngày: 4 lít /ha/lần, áp dụng sản phẩm trong giai đoạn bón lót; trong giai đoạn bón thúc: áp dụng sau khi trồng 20 -25 ngày, trước kỳ ra hoa kết quả. và trước kỳ đậu quả.
  4. Cây công nghiệp ngắn ngày: 4 lít/ha/lần, áp dụng sau khi trồng 20 – 25 ngày và trước kỳ ra hoa.
  5. Cây lưu gốc: 4 lít/ha/lần, áp dụng giai đoạn bón lót (khi bắt đầu mới trồng cây); trong giai đoạn bón thúc khuyến khích áp dụng mỗi 4 tháng/năm.
  6. Cây hoa và cây cảnh: 4 lít ha/lần, áp dụng giai đoạn bón lót; trong giai đoạn bón thúc: áp dụng giai đoạn đâm chồi và trước khi ra hoa.