BIOFERTI - GIẢI PHÁP HẠN CHẾ CÁC TÁC NHÂN GÂY HẠI Ở CÂY LÚA

CÁC LOẠI BỆNH & SÂU
THƯỜNG GẶP Ở CÂY LÚA
GIAI ĐOẠN TẤN CÔNG
THƯỜNG XUẤT HIỆN
SẢN PHẨM CÓ THỂ PHÒNG NGỪACHÚ Ý
Bệnh vàng láGiai đoạn xuất hiện 7 – 10 ngày trước trổ đến thu hoạch.

Bioferti Organic Probiotic FUNGA 2.0™

→  Sử dụng 2 kg để áp dụng cho 1 ha

Bioferti Organic Probiotic FUNGA 1.0™

  Sử dụng 2 kg để áp dụng cho 1 ha

Áp dụng vào giai đoạn bón lót trước đón đòng.
Bệnh lùn xoắnBệnh do virus được mang đến từ rầy nâu

Bioferti Orgamic Max™

-> Sử dụng liều cao  để áp dụng cho 1 ha để phá vở màng bao bọc củ700ml – 1400ml a ấu trụng và mầm virus từ rầy nâu.

Áp dụng vào giai đoạn bón lót 20 ngày.
Bệnh đốm vằnBệnh nấm Rhizoctonia Solani Kuhn gây ra

Bioferti Orgamic Max™

  Sử dụng liều cao 700ml – 1400ml  áp dụng cho 1 ha nhằm giúp nấm không cón khả năng bám vào thân cây.

Bioferti Organic Probiotic FUNGA 2.0™

→  Sử dụng 1 kg để áp dụng cho 1 ha

Áp dụng vào giai đoạn bón lót 20 ngày và áp dụng thêm lúc bón lót trước khi trổ nếu vẫn còn thấy dấu hiệu bệnh.
Bệnh đạo ônBệnh ở giai đoạn gieo xạ và tăng trưởng

Bioferti Orgamic Max™

→  Sử dụng liều thấp 350ml – 700ml  áp dụng trên 1 ha, giúp bảo vệ được sự tăng trưởng ở cây lúa.

Áp dụng vào giai đoạn bón lót 20 ngày.
Sâu đục thân bướm hai chấmTừ giai đoạn sau 30 ngày gieo xạ

Bioferti Orgamic Max™

→ Sử dụng liều thấp giúp bảo vệ được sự tăng trưởng ở cây lúa.

Áp dụng vào giai đoạn bón lót 20 ngày.
Sâu đục thân năm vạch đầu nâuXuất hiện nhiều giai đoạn đón đòng

Bioferti Orgamic Max™

→  Sử dụng liều cao 700ml – 1400ml áp dụng cho 1 ha, giúp bảo vệ được sự tăng trưởng ở cây lúa.

Áp dụng vào giai đoạn bón lót chuẩn bị đón đòng.
Sâu đục thân năm vạch đầu đenGiai đoạn tăng trưởng

Bioferti Orgamic Max™

→  Sử dụng liều cao 700ml – 1400ml  áp dụng trên 1 ha, giúp bảo vệ được sự tăng trưởng ở cây lúa.

Áp dụng vào giai đoạn bón lót 20 ngày.
Sâu cuốn lá nhỏGiai đoạn cây lúa chuẩn bj đẻ nhánh làm đòng.

Bioferti Orgamic Max™

→ Sử dụng liều cao  700ml – 1400ml  áp dụng trên 1 ha, giúp bảo vệ được sự tăng trưởng ở cây lúa.

Bioferti Organic Probiotic PES™

→ Sử dụng 2 kg áp dụng cho 1 ha.

Áp dụng vào giai đoạn bón lót chuẩn bị đón đòng.

#BioFertilizer #BioInsecticide #BiocontrolAgents #Nematicide #Paecilomyceslilacinus #rootknotnematodes #soilamendments #BioFertilizer #bacillusmegaterium #soilamendments #BioFertilizer #BioFungicide #BiocontrolAgents #Microbialfertilizer #rootgrowth #soilamendments #Trichoderma #Trichodermaharzianum #BioFertilizer #BioFungicide #BiocontrolAgents #controlpathogens #Microbialfertilizer #rootgrowth #seedtreatment #soilamendments #solubilizemineralphosphates #BioFertilizer #BioFungicide #BiocontrolAgents #Trichodermaviride